Základné informácie

Národná banka Slovenska viedla register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery (ďalej len "register veriteľov") a v rámci registra veriteľov podregister iných veriteľov podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o spotrebiteľských úveroch") do 31. 8. 2015. Ak chce veriteľ alebo iný veriteľ poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky aj po 31. 8. 2015 je oprávnený vykonávať túto činnosť len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.