Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:1 1 Najlepšia autopôžička s.r.o., organizačná zložka
IČO:46293957
Registračné číslo:150
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Zahranič.osoba,právnická (421)
Druh veriteľa:lízingová spoločnosť
Adresa sídla
Ulica:Panónska cesta 39
Mesto:Bratislava
PSČ:85104
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:14.09.2011
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
26.02.2016 o 14:42:34zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
02.07.2012 o 11:08:16zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): GLOBAL CAR RENTAL s.r.o., organizačná zložka Bratislava -» 1 1 Najlepšia autopôžička s.r.o., organizačná zložka
Činnosti: