Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IČO:36869376
Registračné číslo:132
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Zahranič.osoba,právnická (421)
Druh veriteľa:banka alebo pobočka zahraničnej banky
Adresa sídla
Ulica:Nám. SNP 21
Mesto:Bratislava
PSČ:811 01
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:05.04.2011
Dátum zrušenia zápisu:01.04.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 12:33:42zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 1.4.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: i) platí bankové povolenie (zákon č. 35/2015 Z. z.)
06.09.2012 o 09:09:20zmena položky sídlo - ulica a číslo: Kollárovo námestie 15 -» Nám. SNP 21
zmena položky sídlo - PSČ: 811 06 -» 811 01
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
Činnosti: