Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:FT FIN, s.r.o.
IČO:46753371
Registračné číslo:181
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Sliačska 10
Mesto:Bratislava
PSČ:83102
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:17.08.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:17.08.2012
Dátum zrušenia zápisu:05.04.2013
História zmien v zázname:
29.02.2016 o 13:33:56zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
05.04.2013 o 12:45:58zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: