Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Gazdovský Spolok, družstvo
IČO:45563501
Registračné číslo:110
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Družstvo (205)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Karadžičova 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:821 08
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:21.12.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:21.12.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 15:49:38zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: