Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Meno:Karin
Priezvisko:Hámorová
IČO:47207183
Registračné číslo:225
Typ osoby:fyzická osoba
Právna forma:Živnostník (101)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa trvalého pobytu
Mesto:Bratislava
Štát:Slovensko
Miesto podnikania
Ulica:Tomášikova 12570/50
Mesto:Bratislava
PSČ:83104
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:28.06.2013
Dátum zrušenia zápisu:26.06.2014
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:28.06.2013
Dátum zrušenia zápisu:26.06.2014
História zmien v zázname:
26.06.2014 o 12:13:27zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
26.06.2014 o 12:13:27zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: