Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Home Credit Slovakia, a.s.
IČO:36234176
Registračné číslo:43
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Teplická 7434/147
Mesto:Piešťany
PSČ:921 22
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:02.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:28.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:06:36zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 28.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: