Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Meno:Ľuboslav
Priezvisko:Homola
IČO:46112219
Registračné číslo:139
Typ osoby:fyzická osoba
Právna forma:Živnostník (101)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa trvalého pobytu
Mesto:Bratislava - Nové Mesto
Štát:Slovensko
Miesto podnikania
Ulica:Tomášikova 12570/50A
Mesto:Bratislava - Nové Mesto
PSČ:83104
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:09.05.2011
Dátum zrušenia zápisu:10.07.2013
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:09.05.2011
Dátum zrušenia zápisu:10.07.2013
História zmien v zázname:
10.07.2013 o 10:48:26zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
10.07.2013 o 10:48:26zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: