Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
IČO:35929979
Registračné číslo:70
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Zahranič.osoba,právnická (421)
Druh veriteľa:banka alebo pobočka zahraničnej banky
Adresa sídla
Ulica:Europeum Business Center, Suché mýto 1
Mesto:Bratislava
PSČ:811 03
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:10.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:30.09.2012
História zmien v zázname:
05.11.2012 o 11:04:34zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 30.09.2012
Činnosti: