Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:HYPOGLOBAL, spol. s r.o.
IČO:36709387
Registračné číslo:26
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Miletičova 44
Mesto:Bratislava
PSČ:36709387
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:18.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:24.11.2010
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:18.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:24.11.2010
História zmien v zázname:
24.11.2010 o 09:13:18zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
24.11.2010 o 09:13:18zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: