Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:InDevel, s.r.o.
IČO:36418234
Registračné číslo:102
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Jesenského 1089/11
Mesto:Žilina
PSČ:010 01
Štát:Slovensko
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:08.11.2010
Dátum zrušenia zápisu:18.05.2016
História zmien v zázname:
19.05.2016 o 08:29:01zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 18.5.2016
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
22.11.2010 o 11:12:35zmena položky obchodné meno: InDevel -» InDevel, s.r.o.
Činnosti: