Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:JPM s.r.o.
IČO:36319376
Registračné číslo:106
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:J.G.Tajovského 360 / 3
Mesto:Nová Dubnica
PSČ:01851
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:24.11.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 15:48:49zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
13.12.2010 o 12:47:22zmena položky obchodné meno: JPM -» JPM s.r.o.
Činnosti: