Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky
IČO:47248572
Registračné číslo:235
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Zahranič.osoba,právnická (421)
Druh veriteľa:banka alebo pobočka zahraničnej banky
Adresa sídla
Ulica:Obchodná 2
Mesto:Bratislava
PSČ:811 06
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:05.09.2013
Dátum zrušenia zápisu:01.04.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 12:35:09zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 1.4.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: i) platí bankové povolenie (zákon č. 35/2015 Z. z.)
Činnosti: