Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:KREDIT Finance, s.r.o.
IČO:43895425
Registračné číslo:128
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Mariánske nám. 21
Mesto:Žilina
PSČ:01001
Štát:Slovensko
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:21.03.2011
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
26.02.2016 o 14:33:39zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
07.04.2011 o 12:32:43zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): Kredit Finance -» KREDIT Finance, s.r.o.
Činnosti: