Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Life Asset Management, s.r.o.
IČO:46189793
Registračné číslo:174
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:spoločnosť splátkového financovania
Adresa sídla
Ulica:Bratislavská 2769/70
Mesto:Piešťany
PSČ:92101
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:12.04.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
26.02.2016 o 14:43:39zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: