Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Meno:Roman
Priezvisko:Bakus
IČO:37012843
Registračné číslo:53
Typ osoby:fyzická osoba
Právna forma:Živnostník (101)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa trvalého pobytu
Mesto:Prievidza
Štát:Slovensko
Miesto podnikania
Ulica:Šulekova 865/5
Mesto:Prievidza
PSČ:971 01
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:09.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:09.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 14:38:36zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: