Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Banco Banif Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky
IČO:35945745
Registračné číslo:76
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Zahranič.osoba,právnická (421)
Druh veriteľa:banka alebo pobočka zahraničnej banky
Adresa sídla
Ulica:Einsteinova 21
Mesto:Bratislava
PSČ:851 01
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:10.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:01.04.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 12:31:37zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 1.4.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: i) platí bankové povolenie (zákon č. 35/2015 Z. z.)
08.02.2012 o 13:59:43zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky -» Banco Banif Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky
Činnosti: