Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:ROD INVEST CAPITAL s.r.o.
IČO:45404062
Registračné číslo:105
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Zahradnícka 228/9
Mesto:Šaľa
PSČ:92701
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:22.11.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 15:48:27zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
05.11.2014 o 08:53:31zmena položky sídlo - ulica a číslo: Vávra Šrobára 570/2 -» Zahradnícka 228/9
zmena položky sídlo - PSČ: 92701 -» 92701
zmena položky sídlo - obec: Šaľa -» Šaľa
zmena položky sídlo - štát: Slovensko -» Slovensko
Činnosti: