Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Rýchly Cash, s.r.o.
IČO:46333142
Registračné číslo:152
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Tarasa Ševčenka 42
Mesto:Prešov
PSČ:08001
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:19.09.2011
Dátum zrušenia zápisu:20.05.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:19.09.2011
Dátum zrušenia zápisu:20.05.2015
História zmien v zázname:
20.05.2015 o 09:46:58zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
20.05.2015 o 09:46:58zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: