Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:s Autoleasing SK, s.r.o.
IČO:46806491
Registračné číslo:193
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Tomášikova 48
Mesto:Bratislava
PSČ:832 44
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:19.11.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:19.11.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:08:59zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
10.12.2012 o 13:58:53zmena položky sídlo - ulica a číslo: Hurbanovo námestie 3 -» Tomášikova 48
zmena položky sídlo - PSČ: 811 06 -» 832 44
Činnosti: