Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:S.P.T.,s.r.o.
IČO:36384496
Registračné číslo:96
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Námestie Slobody 167
Mesto:Kysucké Nové Mesto
PSČ:02401
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:13.10.2010
Dátum zrušenia zápisu:24.11.2014
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:13.10.2010
Dátum zrušenia zápisu:24.11.2014
História zmien v zázname:
24.11.2014 o 09:02:09zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
24.11.2014 o 09:02:09zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: