Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Slovak Real Invest, s.r.o.
IČO:45866996
Registračné číslo:113
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Potočná 50/91
Mesto:Trenčín
PSČ:91101
Štát:Slovensko
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:11.01.2011
Dátum zrušenia zápisu:26.11.2014
História zmien v zázname:
26.11.2014 o 14:58:07zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: