Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Slovak Telekom, a.s.
IČO:35763469
Registračné číslo:82
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Bajkalská 28
Mesto:Bratislava
PSČ:817 62
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:14.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:04.10.2012
Dátum zrušenia zápisu:05.04.2013
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 14:42:17zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
12.07.2013 o 10:18:45zmena položky sídlo - ulica a číslo: Karadžičova 10 -» Bajkalská 28
zmena položky sídlo - PSČ: 825 13 -» 817 62
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
05.04.2013 o 13:33:55zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
04.10.2012 o 10:56:22zmena položky podregister iných úverov: Nie -» Áno
Činnosti: