Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:SMSCREDITS s.r.o.
IČO:44769911
Registračné číslo:50
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Dlhá 95C
Mesto:Žilina
PSČ:01009
Štát:Slovensko
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:07.09.2010
História zmien v zázname:
06.05.2015 o 12:49:01zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): River Euro, s. r. o. -» SMSCREDITS s.r.o.
08.04.2014 o 10:17:44zmena položky sídlo - ulica a číslo: Veľká Okružná 43 -» Dlhá 95C
zmena položky sídlo - PSČ: 01001 -» 01009
zmena položky sídlo - obec: Žilina -» Žilina
Činnosti: