Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Summit Finance Slovakia s.r.o.
IČO:35926996
Registračné číslo:52
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:lízingová spoločnosť
Adresa sídla
Ulica:Tuhovská 9
Mesto:Bratislava
PSČ:831 07
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:09.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:08.08.2012
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:09.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:08.08.2012
História zmien v zázname:
08.08.2012 o 15:20:49zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
08.08.2012 o 15:20:49zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: