Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Tatra credit a.s.
IČO:44975775
Registračné číslo:49
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Námestie Slobody 10/1718
Mesto:Piešťany
PSČ:921 01
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:06.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:13.04.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:06.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:13.04.2015
História zmien v zázname:
13.04.2015 o 11:50:28zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
13.04.2015 o 11:50:28zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: