Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:TELERVIS PLUS a.s
IČO:35717769
Registračné číslo:23
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Staré Grunty 7
Mesto:Bratislava
PSČ:841 04
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:12.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:09.09.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:15.05.2014
Dátum zrušenia zápisu:09.09.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:09:53zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 9.9.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 9.9.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
15.05.2014 o 15:01:46zmena položky podregister iných úverov: Nie -» Áno
Činnosti: