Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Ther Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky
IČO:47238771
Registračné číslo:205
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Zahranič.osoba,právnická (421)
Druh veriteľa:banka alebo pobočka zahraničnej banky
Adresa sídla
Ulica:Hviezdoslavovo námestie 25
Mesto:Bratislava
PSČ:811 02
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:22.02.2013
Dátum zrušenia zápisu:22.01.2015
História zmien v zázname:
22.01.2015 o 14:52:54zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
Činnosti: