Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:UniCredit Bank Slovakia a. s.
IČO:00681709
Registračné číslo:63
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:banka alebo pobočka zahraničnej banky
Adresa sídla
Ulica:Šancová 1/A
Mesto:Bratislava
PSČ:813 33
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:10.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:00.00.0000
História zmien v zázname:
03.12.2013 o 09:47:59zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 2.12.2013
Činnosti: