Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:BKS-Finance s.r.o.
IČO:35942916
Registračné číslo:18
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:lízingová spoločnosť
Adresa sídla
Ulica:Pribinova 4
Mesto:Bratislava
PSČ:811 09
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:10.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:10.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:22:34zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
14.11.2013 o 09:50:51zmena položky sídlo - ulica a číslo: Mlynské nivy 48 -» Pribinova 4
zmena položky sídlo - PSČ: 821 09 -» 811 09
Činnosti: