Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Meno:Ľubica
Priezvisko:Valná
IČO:34669159
Registračné číslo:145
Typ osoby:fyzická osoba
Právna forma:Živnostník v OR (102)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa trvalého pobytu
Mesto:ćeladince
Štát:Slovensko
Miesto podnikania
Ulica:Ćeladince 168
Mesto:ĆEeladince
PSČ:956 16
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:14.07.2011
Dátum zrušenia zápisu:03.02.2015
História zmien v zázname:
03.02.2015 o 12:44:56zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
Činnosti: