Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:VB LEASING SK, spol. s r.o.
IČO:31378528
Registračné číslo:83
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:lízingová spoločnosť
Adresa sídla
Ulica:Nám. 1. Mája 11
Mesto:Bratislava
PSČ:810 00
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:16.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:28.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 12:59:04zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 28.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: