Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
IČO:31351026
Registračné číslo:107
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:banka alebo pobočka zahraničnej banky
Adresa sídla
Ulica:Grösslingova 77
Mesto:Bratislava
PSČ:824 68
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:03.12.2010
Dátum zrušenia zápisu:01.04.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 12:32:30zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 1.4.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: i) platí bankové povolenie (zákon č. 35/2015 Z. z.)
Činnosti: