Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:CASSOVIA REALITAS Centrum s.r.o.
IČO:46348581
Registračné číslo:198
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Národná trieda 75
Mesto:Košice-Sever
PSČ:04001
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:19.12.2012
Dátum zrušenia zápisu:15.06.2015
História zmien v zázname:
15.06.2015 o 10:29:05zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
Činnosti: