Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:CETELEM SLOVENSKO a.s.
IČO:35787783
Registračné číslo:30
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:spoločnosť splátkového financovania
Adresa sídla
Ulica:Panenská 7
Mesto:Bratislava
PSČ:812 36
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:19.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:02:59zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: