Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:COFIDIS, a.s.
IČO:36816337
Registračné číslo:36
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Suché Mýto 1
Mesto:Bratislava
PSČ:811 03
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:26.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:12.10.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:03:29zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 12.10.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
06.04.2011 o 09:46:20zmena položky sídlo - ulica a číslo: Strakova 1 -» Suché Mýto 1
zmena položky sídlo - PSČ: 811 01 -» 811 03
16.02.2011 o 12:59:59zmena položky právna forma: Akc. spol. (121) -» Akc. spol. (121)
zmena položky druh veriteľa: iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery -» iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
zmena položky sídlo - ulica a číslo: TOWER 115, Pribinova 25 -» Strakova 1
zmena položky sídlo - PSČ: 811 09 -» 811 01
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
zmena položky sídlo - štát: Slovensko -» Slovensko
Činnosti: