Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:AAA International Focus, s.r.o.
IČO:45939888
Registračné číslo:124
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Budatínska 1
Mesto:Bratislava
PSČ:851 05
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:23.02.2011
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:23.02.2011
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
26.02.2016 o 14:32:55zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
21.02.2012 o 10:42:31zmena položky sídlo - ulica a číslo: Baltská 5 -» Budatínska 1
zmena položky sídlo - PSČ: 821 07 -» 851 05
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
Činnosti: