Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:CON AMICO IMMOBILE s.r.o.
IČO:44761015
Registračné číslo:9
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Jesenského 456/1
Mesto:Dunajská Streda
PSČ:92901
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:13.07.2010
Dátum zrušenia zápisu:11.12.2014
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:13.07.2010
Dátum zrušenia zápisu:11.12.2014
História zmien v zázname:
11.12.2014 o 10:00:59zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
11.12.2014 o 10:00:59zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
27.07.2010 o 10:15:22zmena položky sídlo - ulica a číslo: Ružový háj 1374/42 -» Jesenského 456/1
Činnosti: