Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:CREDITBROKER s.r.o.
IČO:43812511
Registračné číslo:28
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Odborárov 1320/46
Mesto:Komárno
PSČ:94501
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:18.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:08.09.2011
História zmien v zázname:
09.09.2011 o 08:47:37zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 08.09.2011
Činnosti: