Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:CreditHill HOLDING SE
IČO:45677140
Registračné číslo:151
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Európska spoločnosť (123)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Fialkové údolie 5
Mesto:Bratislava
PSČ:81101
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:19.09.2011
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:19.09.2011
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
26.02.2016 o 14:43:15zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: