Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:CreditONE s. r. o.
IČO:46559051
Registračné číslo:194
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Košická 49
Mesto:Bratislava
PSČ:82108
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:27.11.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:27.11.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
29.02.2016 o 13:37:17zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
01.12.2014 o 11:44:50zmena položky sídlo - ulica a číslo: Nedbalova 453/12 -» Košická 49
zmena položky sídlo - PSČ: 811 01 -» 82108
02.12.2013 o 14:31:55zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): FINCAN s. r. o. -» CreditONE s. r. o.
zmena položky sídlo - ulica a číslo: Obchodná 19 -» Nedbalova 453/12
zmena položky sídlo - PSČ: 811 06 -» 811 01
Činnosti: