Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Aasa Slovensko a.s.
IČO:46962786
Registračné číslo:201
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Vlčkova 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:81105
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:01.02.2013
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:01.02.2013
Dátum zrušenia zápisu:05.04.2013
História zmien v zázname:
29.02.2016 o 13:40:30zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
05.04.2013 o 12:39:33zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: