Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:D+D FINANCE GROUP s.r.o.
IČO:47538325
Registračné číslo:256
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Športová 486/20
Mesto:Nové Mesto nad Váhom
PSČ:91501
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:16.12.2013
Dátum zrušenia zápisu:27.05.2015
História zmien v zázname:
27.05.2015 o 09:48:19zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
Činnosti: