Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:D+D FINANCE s.r.o.
IČO:36327981
Registračné číslo:10
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Športová 486/20
Mesto:Nové Mesto nad Váhom
PSČ:91501
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:13.07.2010
Dátum zrušenia zápisu:22.05.2015
História zmien v zázname:
22.05.2015 o 13:56:48zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
Činnosti: