Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Door Financial Slovensko s.r.o.
IČO:47244836
Registračné číslo:186
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Palisády 33
Mesto:Bratislava
PSČ:811 06
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:19.09.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
29.02.2016 o 13:35:48zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
30.04.2014 o 10:15:22zmena položky sídlo - ulica a číslo: Staré Grunty 1/B -» Palisády 33
zmena položky sídlo - PSČ: 841 04 -» 811 06
20.03.2013 o 13:07:48zmena položky IČO veriteľa: -» 47244836
Činnosti: