Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Meno:Zuzana
Priezvisko:Dubovická
IČO:46570799
Registračné číslo:171
Typ osoby:fyzická osoba
Právna forma:Živnostník (101)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa trvalého pobytu
Mesto:Teplička nad Váhom
Štát:Slovensko
Miesto podnikania
Ulica:Železničná 400/27
Mesto:Teplička nad Váhom
PSČ:01301
Štát:Slovensko
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:30.03.2012
Dátum zrušenia zápisu:17.04.2013
História zmien v zázname:
17.04.2013 o 09:05:38zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: