Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:ESSOX SK s.r.o.
IČO:35978881
Registračné číslo:45
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Cesta na Senec 2/A
Mesto:Bratislava
PSČ:821 04
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:02.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:26.04.2013
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:02.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:26.04.2013
História zmien v zázname:
26.04.2013 o 10:29:12zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
26.04.2013 o 10:29:12zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
Činnosti: