Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:EUROPÔŽIČKA s.r.o.
IČO:36588504
Registračné číslo:84
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Hradbová 19
Mesto:Košice
PSČ:040 01
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:16.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 14:42:37zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
23.06.2011 o 13:52:52zmena položky sídlo - ulica a číslo: Hlavná 82 -» Hradbová 19
04.10.2010 o 09:00:38zmena položky obchodné meno: Europôžička -» EUROPÔŽIČKA s.r.o.
Činnosti: