Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Everyday Finance s. r. o.
IČO:47054662
Registračné číslo:219
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Dunajská 4
Mesto:Bratislava
PSČ:81108
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:26.04.2013
Dátum zrušenia zápisu:22.01.2015
História zmien v zázname:
22.01.2015 o 14:52:10zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
17.03.2014 o 14:33:54zmena položky sídlo - ulica a číslo: Cintorínska 3/a -» Dunajská 4
Činnosti: