Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:EX CREDIT, a.s.
IČO:36572586
Registračné číslo:87
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Šustekova 49
Mesto:Bratislava
PSČ:851 04
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:20.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:07.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:20.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:07.08.2015
História zmien v zázname:
07.08.2015 o 10:26:34zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
07.08.2015 o 10:26:34zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
21.10.2013 o 10:52:20zmena položky sídlo - ulica a číslo: Werferova 3 -» Šustekova 49
zmena položky sídlo - PSČ: 040 11 -» 851 04
zmena položky sídlo - obec: Košice -» Bratislava
Činnosti: